Kontakt

Kiruna Slädhundklubb

Laxforsen 41

981 92 Kiruna

E-post

info@kshk.se

Plusgiro 43 06 48 - 6