Styrelsen

Kiruna Slädhundklubb 2015/2016

Styrelsen:

Ordförande Anette Johansson

Vice ordförande Elin Tano

Kassör Rebecca Nordberg

Sekreterare Johanna Adolfsson

Tävlingssektionen Stefan Gunnarsson

Ungdomssektionen Ulrika Haapaniemi

Ungdom i styrelsen Erica Gunarsson

Ungdomssektionen Ulrika Haapaniemi sammankallande

Erica Gunarssonl ungdom

Elin Tano, ungdom

Anette Johansson

Tävlings- och spårsektionen Stefan Gunnarsson, sammankallande

Jesper Erkki

Harry Kari

Peter Lindgren

Lars Lindh

Webmaster Cari Rörström

Draglinan Anette Johansson

Stugansvarig Mikael Stålnacke

Revisorer Ingemar Stöckel

Revisorssuppleant Petra Lindh

Valberedning Ann Christine Lindgren, sammankallande

Birgitta Färnström

Petra Lindh

Seminariegrupp Anette Johansson, sammankallande

Johanna Adolfsson

Ulf Blomquist

Petra Lindh

Lars Lindh

Mats Pettersson

Cari Rörström