Styrelsen

Kiruna Slädhundklubb 2015/2016

Styrelsen:

Ordförande                                              Anette Johansson

Vice ordförande                                       Elin Tano

Kassör                                                     Rebecca Nordberg

Sekreterare                                             Johanna Adolfsson

Tävlingssektionen                                   Stefan Gunnarsson

Ungdomssektionen                                 Ulrika Haapaniemi

Ungdom i styrelsen                                 Erica Gunarsson

 

Ungdomssektionen                                 Ulrika Haapaniemi sammankallande

                                                                Erica Gunarssonl ungdom

                                                                Elin Tano, ungdom

                                                                Anette Johansson

 

Tävlings- och spårsektionen                    Stefan Gunnarsson, sammankallande

                                                                 Jesper Erkki

                                                                 Harry Kari

                                                                 Peter Lindgren

                                                                 Lars Lindh

 

Webmaster                                              Cari Rörström

 

Draglinan                                                Anette Johansson

 

Stugansvarig                                           Mikael Stålnacke

 

Revisorer                                                 Ingemar Stöckel

Revisorssuppleant                                   Petra Lindh

 

Valberedning                                          Ann Christine Lindgren, sammankallande

                                                                 Birgitta Färnström

                                                                 Petra Lindh

                                                               

Seminariegrupp                                      Anette Johansson, sammankallande

                                                                  Johanna Adolfsson

                                                                  Ulf Blomquist

                                                                  Petra Lindh

                                                                   Lars Lindh

                                                                  Mats Pettersson

                                                                  Cari Rörström