Junior info

Kiruna Slädhundklubb (KSHK) fair play policy


KSHK tillhör Svenska Draghundsportförbundet och därigenom RF, Riksidrottsförbundet. Vi följer IFSS (International Federation of Sleddog Sports) och dess europeiska underorganisation ESDRA’s (European Sled Dog Racing Association) regelverk med svenska tilläggsbestämmelser. Detta innebär bl.a. att vi i slädhundgrenen inte har någon indelning mellan kvinnor och män. Alla tävlar tillsammans och det enda som skiljer är åldersindelning för barn och ungdomar och spannstorlek.


I syfte att utveckla föreningen och nya slädhundsförare skall KSHK:


Bedriva ungdomsverksamhet på lika villkor för båda könen. Klubben ska ha en aktiv barn- och    ungdomsverksamhet, där fokus ligger på samarbetet mellan människa & hund.

Aktivt alltid motverka all form av mobbning, våld och rasism


Tidigt börja med ”grönt kort” utbildning i vår ungdomsverksamhet, denna

utbildning omfattar bl.a. ”sportmanship”.


Värdesätta lämpliga ungdomsledare som också är ”rätt” utbildade.


Verka för att ledare och aktiva i klubben skall påverka ungdomar till sunda

           levnadsvanor och god hundhållning. Ett viktigt fokus är betydelsen av

samarbete, även om vår gren är en individuell sport.


Sträva efter att alla barn- och ungdomar skall ha en ”fadder” (äldre rutinerad

förare, som kan dela med sig av sina kunskaper och vara ett stöd).


Årligen genomföra egna läger men även delta på förbundets riksläger med

våra barn & ungdomar.


Vid all premiering/prisutdelning där ungdomar deltar, alltid starta med de

yngsta deltagarna först för att stärka budskapet att de yngre förarna är

sportens framtid.


Årligen genomföra det s.k. juniorracet som är en tävling endast för barn- och

ungdomar


Arbeta för att verksamheten i KSHK uppfattas som stimulerande, meningsfull

och utvecklande.


Verka för att ungdomar har möjlighet att vara aktiva i flera sporter och inte

           skall behöva välja idrott under tiden som ungdom i klubben.


Bereda möjlighet för alla klubbens aktiva ungdomar att delta på lokala

tävlingar

Uppmuntra föräldrar att bli delaktiga i klubbverksamheten.

När du är aktiv medlem i KSHK förväntar vi oss:


Att medlemsavgiften är betald.


Att du bidrar till att all logistik kring klubbens tävlingar och övriga arrangemang

fungerar bra. Detta innebär bl.a. att hjälpa till med exempelvis bemanning av fiket, bakning, att vara funktionär, handler åt andra etc. vid de lokala tävlingar och arrangemang som anordnas (6-8 tillfällen/år)

Att också föräldrarna är delaktiga eftersom de utgör en mycket viktig del av föreningslivet. Klubben ser helst att föräldrar är fysiskt närvarande under barnens första tid i klubben. Detta underlättar för ledarna och säkerställer en god fortsättning i klubben för barnet.


För att du som förälder ska kunna stötta ditt barn och Kiruna Slädhundklubb på bästa sätt vill vi att du:


Är delaktig i Kiruna Slädhundklubbs utveckling genom att delta/bistå vid aktiviteter och tävling eller genom andra förtroendeuppdrag.


Är tillgänglig och beredd att hjälpa till vid några av de lokala hemmatävlingarna och arrangemangen (6-8 tillfällen/år)


Hjälper ditt barn att få kontakt med/besöka sin mentor


Ser till att ditt barn har rätt utrustning för aktiviteten ex ordentliga

vinterkläder, godkänd hjälm etc.


Hejar på och uppmuntrar alla tävlande


Inte kritiserar domslut eller de andra tävlandes agerande


Hjälper ditt barn att planera tid för såväl skola som hundkörningTävlings/arrangemangskalendern kommer att läggas ut på www.kshk.se så snart den är beslutad.

Information kommer också att finnas i grupperna Kiruna Sleddog Club och KSHK Ungdomsgrupp på Facebook.

Detta innebär att du som förälder har god överblick över de planerade arrangemangen och du kan själv skriva upp dig som funktionär på de datum som passar dig.

Observera att ditt funktionärsåtagande gäller på minst två av arrangemangen.

Vi är glada att just du vill vara en del av vår verksamhet och vi hälsar dig varmt välkommen till KSHK!