Fair Play Policy

KSHK fair play policy

KSHK tillhör svenska draghundsportförbundet och därigenom riksidrottsförbundet.

Vi följer ESDRA (European Sled Dog Racing Association) regelverk med svenska tilläggsbestämmelser. Detta innebär bl.a. att i slädhundgrenen har vi ingen indelning mellan kvinnot och män, utan endast åldersindelning och spannstorlek.

I syfte att utveckla föreningen och nya slädhundförare skall vi:

Bedriva en aktiv barn- och ungdomsverksamhet, där fokus ligger på samarbetet mellan människa & hund.

Tidigt börja med ”grönt kort” utbildning i vår ungdomsverksamhet, denna utbildning omfattar bl.a. ”sportmanship”.

Värdesätta ”rätt” utbildade ungdomsledare och påverkar därför aktivt våra ungdomsledare att utvecklas genom att gå SISU´s kurser, både loklat och centralt.

Lära ut betydelsen av samarbete, även om vår gren är en individuell sport så behöver alla hjälp någon gång, detta lär vi ut bl.a. genom att alla hjälps åt som handler åt andra när man inte kör själv.

Uppmuntra föräldrar att bli delaktiga i klubbverksamheten.

Sträva efter att alla barn- och ungdomar skall ha en ”fadder” (äldre rutinerad förare, som kan dela med sig av sina kunskaper och vara ett stöd).

Aktivt verka mot mobbing och trakkaserier.

Årligen genomföra egna läger men även delta på förbundets riksläger med våra barn & ungdomar.

Alltid genomföra prisutdelningar vid våra tävlingar med de yngsta klasserna först, för att dessa skall känna att de inte är på undantag.

Årligen genomföra det s.k. juniorracet som endast är en tävling för barn- och ungdomar