Om KSHK

Om KSHK


KSHK bedriver slädhundkörning                     

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:

Att genomföra slädhundstävlingar

Att delta i slädhundtävlingar arrangerade av andra klubbar

Att främja hundkörningatt verka för god hundhållning och gott djurskydd

Att ha en bred ungdomsverksamhet

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott

Vill du bli medlem?

Det är aldrig för sent. Betala in till plusgirot 43 06 48-6. 400 kr för tävlande med licens och 100 kr för ungdomar och familjemedlemmar.

Om du ska tävla så är det mer bråttom. Förbundet har ändrat verksamhetsår till kalenderår och man behöver en ny licens från 1 januari. Du som har betalat in under hösten har en licens som gäller under hela nästa år.

Och när du ska anmäla dig till tävlingarna ska du göra det via Svenska Draghundsportförbundets hemsida. Då kommer alla uppgifter direkt in i tidtagningsprogrammet.

SYMPOSIUM


KIRUNA SLÄDHUNDKLUBB  have a symposium for working dogs every second year! This year, its time again, so dont plan anything else for the first weekend in ocotber! .


More information will be posted on the symposium side.