Bli medlem

Vill du bli medlem?

Det är aldrig för sent.

 Betala in till Bankgiro 5312-3592

IBAN: SE77 9500 0099 6042 0430 6486 BIC: NDEASESS

The bank is Nordea. Address Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm.

400 kr för tävlande med licens

100 kr för ungdomar och familjemedlemmar.

 

Klubbens verksamhetsår är 1 maj - 31 april

 

Och när du ska anmäla dig till tävlingarna ska du göra det via Svenska Draghundsportförbundets hemsida. Då kommer alla uppgifter direkt in i tidtagningsprogrammet.

SYMPOSIUM


KIRUNA SLÄDHUNDKLUBB  have a symposium for working dogs every second year! This year, its time again, so dont plan anything else for the first weekend in ocotber! .


More information will be posted on the symposium side.